پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به حکم رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۰ سازمان تبلیغات اسلامی تأسیس و به سرپرستی آیت‌الله جنتی شروع به فعالیت نمود. از همان ابتدای شروع بکار حوزه هنری نیز بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های آن سازمان بصورت معاونت هنری وظایف محوله را عهده‌دار گشت.

استمرار این وضع حقوقی تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشت تا اینکه در این سال اساسنامه حوزه هنری از سوی دفتر مقام معظم رهبری تهیه و ابلاغ گردید که بر اساس ماده ۲ آن شخصیت حقوقی حوزه هنری اینگونه تعریف شده است: “حوزه هنری نهادی است فرهنگی و هنری که از نظر حقوقی مستقل ولی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.”
بدین ترتیب حوزه هنری بر اساس اساسنامه ابلاغی اقدام به دایر نمودن نمایندگی‌های خود در سطح مراکز استانها نمود که در حال حاضر در ۳۲ شهرستان و مرکز استان این گستره دیده می شود.
حوزه هنری استان تهران نیز در چارچوب اقدامات انجام شده در سال ۱۳۸۳ به صورت مستقل با رویکرد جوان محوری و انجام فعالیتها بر اساس نگرشی علمی در راستای اهداف اصلی حوزه هنری مندرج در ماده۶ اساسنامه ابلاغی، تشکیل گردید که در حال حاضر شهرهای کرج و ری را نیز تحت پوشش قرار داده است.

اهداف حوزه هنری بر اساس اساسنامه
فراهم ساختن زمینه رشد و شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی.
بهره‌گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزشهای اسلامی و فضایل اخلاقی.
تبیین و معرفی وجوه گوناگون و ویژگیهای ذاتی و فنی و ادبیات اسلامی.
دفاع از آرمانها و اصول انقلاب اسلامی از طریق شناخت علمی و دقیق جریانهای هنری معارض با تفکر اسلامی و کشف راه‌های اصولی مقابله فرهنگی با آنها.
ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیتهای هنری و ادبی از طریق شناسایی‌، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته مسلمان.
ایجاد جریانهای هدایتگر هنری بر بنیاد تولید و نمونه آفرینی هنری و ادبی.
وظایف حوزه هنری بر اساس اساسنامه
مطالعه و تهیه و تنظیم سیاستها و برنامه‌های مناسب جهت گسترش هنر اسلامی.
جرای سیاستها و برنامه‌ها در ابعاد و زمینه‌های مختلف هنر و ادبیات انقلاب اسلامی.
تلاش در جهت شناسایی و بکارگیری نیروهای متعهد و جوان در مقولات هنری و ادبی و شکوفایی استعدادهای آنان.
انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز.
تولید و نمونه آفرینی هنری و ادبی.
دایت و پشتیبانی انجمن‌ها و تشکل‌های اسلامی، مردمی در حوزه هنر.
ایجاد زمینه‌های تجمع و تشکل هنرمندان مسلمان و متعهد و بهره‌گیری از توانایی‌های آنان.
برخورد منتقدانه و هدایتگرانه با معاندین و معارضین هنر اسلامی.
اهتمام در ایجاد انگیزه‌های اسلامی و تقویت خلاقیت‌های هنرمندان متعهد.
تولید و عرضه آثار و فرآورده‌های هنری و ادبی مورد نیاز.
ایجاد مراکز پژوهشی، آموزشی و تربیتی هنری.
ارتباط با مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری اسلامی.
ایجاد و اداره مراکز اطلاع رسانی در زمینه هنر اسلامی.
برگزاری، مشارکت و شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ادبی و هنری اسلامی.
نشانی: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم، شماره ۳