انقلاب در کشور به مفهوم کلی و عام به معنای تغییر در ساختارهای سیاسی و به تبع آن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و … در آن کشور است و همانگونه که مشخص است به دگرگونی و حرکت دلالت دارد. و تقریبا هیچ کدام از ساختارها پس از انقلاب درونی در کشورها خالی از تاثیر نخواهند بود. یکی از مباحثی که در تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی همیشه پر رنگ بوده است موضوع هنر و تاثیر انقلاب بر هنر است در کشور ما پس از دگرگونی در ساختار سیاسی اولین موضوعی که از بدو انقلاب به چشم می خورد که تحت تاثیر قرار گرفته است سرودها و آواهای هنری است. که در این مجال قصد توضیح در این رابطه را ندارم. حال باید این سوال را مطرح نمود که آیا انقلاب در ایران توانسته است بر هنر تاثیر داشته باشد یا خیر؟ در انقلابی که در ایران رخ داد پسوند اسلامی با آن گره خورده است. و این نشان از تفکری است که در انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ پایه گذاری شده است. هنر اصیل نیز، بیش از هر عامل دیگری بر پایه ی تفکر و تعمق استوار است و هنری که دارای اصالت و پشتوانه محکم و اساسی نباشد یک هنر سست و بی ارزش می باشد. هنر ایرانی – اسلامی به عنوان یکی از ارزشمندترین عوامل فرهنگی برای دستیابی به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون محسوب میشود؛ اگر بخواهیم در رابطه با هنر انقلابی گفتگو کنیم باید شاخصه های آن را تعریف کنیم:

  • هنر شکل گرفته در انقلاب اسلامی باید مدافع ارزش­ها باشد
  • می بایست مطالبه­گر ارزش­ها باشد.
  • رجعت به هنر اصیل ایرانی – اسلامی داشته باشد
  • باعث بیداری همه انسانها شود.

یکی از راههای ترویج هنر انقلابی در کشورها برگزاری جشنواره های مختلف با مضامین انقلابی (سینمایی، تئاتر، تجسمی، ادبی و …) است که می توانند موثر باشند . به عنوان نمونه می توان از جشنواره عمار نام برد که این جشنواره درصدد ترویج هنر انقلابی متعهد می باشد فارغ از اینکه تا کنون چه مقدار موفق بوده است. همچنین یکی از نهادهای تاثیرگذار در ترویج هنر انقلابی می توان از حوزه هنری انقلاب اسلامی یاد کرد. با توجه به اینکه حوزه هنری توانست در دهه اول انقلاب هنرمندان متعهد و انقلابی مانند سید شهیدان اهل قلم آوینی ، دکتر مددپور، دکتر عالی، مجید مجیدی ، به جامعه تزریق نمود. باتوجه به نقش و اهداف حوزه هنری ، این نهاد می تواند تاثیرات عظیم در انتشار هنر متعهد و انقلابی داشته باشد. باید بررسی شود که حوزه هنری در این راستا به چه میزان به هنر متعهد نزدیک شده است و به چه میزان در حد شعار باقی مانده است. هنر انقلاب می تواند به عنوان سپر فرهنگی جمهوری اسلامی باشد و به صورت جهانی و حتی به گونه یک مکتب در دنیا شناخته شود ولی متاسفانه هنر انقلاب در عرصه بین المللی نتوانسته خود را معرفی کند. هنر انقلاب می بایست به چندین زبان دنیا ترجمه و به سراسر دنیا فرستاده شود تا بتوانیم به یک فهم بین المللی برسیم.