مسئول واحد سینمایی حوزه هنری کودک و نوجوان:

مسئول واحد سینمایی حوزه هنری کودک و نوجوان گفت: یکی از آسیب های دانشگاه های سینمایی این است که با تاکید بر تئوری ها، نظریه پرداز تولید می کنند تا فیلم نامه نویس.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، روز گذشته کارگاه آموزشی فیلم نامه نویسی با عنوان فیلم نامه نویسی کارتی ویژه هنرمندان نوجوان استان قم برگزار شد.

بهنام بهادری مسئول واحد سینمایی حوزه هنری کودک و نوجوان در ابتدای این کارگاه گفت: فیلم نامه نویسی کارتی شیوه جدیدی است که علاقه مندان با استفاده از کارت ها و نه تئوری ها، و به صورت غیرمستقیم و حداقل نظریات دست و پاگیر، به طرح فیلم نامه می رسند.

وی افزود: ما فیلم نامه نویسی را در این شیوه از زاویه ای متفاوت با آن چه در آموزشگاه ها و دانشگاه ها تدریس می شود، نگاه می کنیم. تمرکز ما در این شیوه بر ایده تا قبل از نگارش فیلم نامه است.

بهادری با بیان این مطلب که مرحله قبل از نگارش فیلم نامه بسیار حائز اهمیت است ادامه داد: متاسفانه در آموزش های آکادمیک به این بخش کمتر بها داده می شود.

مسئول واحد سینمایی حوزه هنری کودک و نوجوان در ادامه به صورت کوتاه، توضیحاتی درباره مفاهیمی که بن مایه فیلم نامه نویسی هستند، ارائه داد و گفت: در این شیوه ما به شکل بازی و به صورت غیرمستقیم ایده پردازی کرده و به سمت نگارش حرکت می کنیم.

بهادری اضافه کرد: علاقه مندان باید مفاهیم مدنظر خود را روی کارت های مخصوص بنویسند و پس از مبادله کارت ها، ما حصل کارگاه، ده ها طرح های فیلم نامه دو خطی خواهد شد.

وی با تقسیم کارت ها به چهار عنصر شخصیت، حادثه، صدا و لوکیشین گفت: فیلم نامه نویسی کارتی شیوه جدیدی از فیلم نامه نویسی است که اولین بار است در ایران تجربه می شود و پیش از این به همت حوزه هنری کودک و نوجوان در برخی مدارس و هنرستان‌های سطح تهران نیز برگزار شده بود.