با کتاب دو روایت از یک عکس؛

کتاب «دو روایت از یک عکس»، به قلم ابراهیم حسن بیگی که به سفارش حوزه هنری کودک و نوجوان به نگارش درآمد، نامزد جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

ابراهیم حسن بیگی در گفتگو با روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان درباره این اثر گفت: این رمان، دو روایت از زندگی رضا و محمدرضا پهلوی است و به دورانی می پردازد که این دو مجبور شدند ایران را ترک و باقی مانده عمرشان را در خارج از کشور سپری کنند.

این نویسنده ادامه داد: نکته مورد تاکید من در این کتاب، بدبختی و فلاکتی است که وابستگی و ایمان به کشورهای خارجی و استعمارگر و دوری از مردم کشور، نصیب این دو پادشاه کردند. کشورهای انگلیس و امریکا که اتفاقا از حامیان این دو پادشاه بودند.

نویسنده رمان روایتی ساده از ماجرایی پیچیده اضافه کرد: اما همین دو حکومت در پایان عمر آن ها، چنان رفتاری با این پدر و پسر داشته که معنای واقعی و حقیقی استکبار را به جهان نشان می دهد. در واقع من با دو روایت در این رمان، به نقش استکبار، انحصار طلبی قدرت ها و تاثیر بی اعتمادی به مردم کشور را نشان دادم.

حسن بیگی در ادامه

با اشاره به دشواری های نگارش رمان تاریخی برای نوجوانان گفت: در مجموع نگارش رمان تاریخی بسیار دشوار است بویژه رمان کودکان و نوجوانان. نویسنده باید مراقب باشد گرفتار پرداختن صرف به تاریخ نشود، تاریخ نگاری نکند و در ساختار داستان قالب هایی پیدا کند که هم داستان را پیش ببرد و هم برای مخاطب جذاب باشد.

این نویسنده تاکید کرد: من برای رسیدن به این هدف، از یک داستان کهن با عنوان دیو چراغ جادو برای پیش برد داستان استفاده کردم و فضاهایی در دل روایت تاریخی گنجاندم تا مخاطب را با خودش همراه کند.

نویسنده مجموعه ماجراهای ماهی طلایی در ادامه با اشاره به جوایز ادبی گفت: همه گفته ام که جوایز ادبی نقش تشویقی و موثر در تولید و معرفی آثار دارند اما به نظر من، ترجیح بر این است که جوایز به آثاری داده شود که هنوز منتشر نشده اند.

حسن بیگی توضیح داد: به عنوان مثال، جایزه داستان انقلاب؛ این جوایز که به قبل از تولید اثر، اختصاص پیدا می کند، موجب ترغیب نویسنده می شود و اثربخشی آن در میزان تولید کتاب های فاخر بیشتر است.

گفتنی است

اولین دوره جایزه ادبی و مردمی شهید اندرزگو با محوریت مبارزه ادبی با تحریف تاریخ معاصر و همچنین بیان حقایق و روشنگری درباره رژیم پهلوی، در سه بخش «داستان بلند، رمان و شعر بزرگسال»، «داستان کودک و نوجوان» و نیز «روایت تاریخ» برگزار می شود.