به قلم مهناز فتاحی؛ آیین رونمایی از سه اثر جدید مهناز فتاحی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان روز سه شنبه بیست و پنجم تیرماه در سالن مرحوم امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار می شود. حمید حسین زاده معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان با…